Förordning (2004:1047) om inkomstindex för år 2005

SFS nr
2004:1047
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
2004-11-18

Regeringen fastställer inkomstindexet enligt 1 kap. 5 § lagen
(1998:674) om inkomstgrundad ålderspension till 118,41 för år
2005.