Förordning (2004:1048) om inkomstbasbelopp för år 2005

SFS nr
2004:1048
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
2004-11-18

Regeringen fastställer inkomstbasbeloppet enligt 1 kap. 6 §
lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension till 43 300
kronor för år 2005.