Förordning (2004:1049) om balanstal för år 2005

SFS nr
2004:1049
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
2004-11-18

Regeringen fastställer balanstalet enligt 1 kap. 5 a § lagen
(1998:674) om inkomstgrundad ålderspension till 1,0097 för år
2005.