Förordning (2004:1058) om skiktgränser för statlig inkomstskatt vid 2006 års taxering i vissa fall

SFS nr
2004:1058
Departement/myndighet
Finansdepartementet S1
Utfärdad
2004-11-25

Regeringen fastställer enligt 65 kap. 5 § inkomstskattelagen
(1999:1229) för sådana skattskyldiga som avses i
övergångsbestämmelserna till lagen (2004:1055) om ändring i
inkomstskattelagen, den nedre skiktgränsen till 298 800 kronor
och den övre skiktgränsen till 451 900 kronor vid 2006 års
taxering.

Av 65 kap. 5 § inkomstskattelagen framgår att den nedre
respektive den övre skiktgränsen i andra fall är 298 600 kronor
respektive 450 500 kronor vid 2006 års taxering.