Förordning (2004:1061) om ränta på lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar för år 2005

SFS nr
2004:1061
Departement/myndighet
Arbetsmarknadsdepartementet IU
Utfärdad
2004-11-25

Regeringen föreskriver att den ränta som skall betalas på lån
till hemutrustning enligt 16 § första stycket förordningen
(1990:1361) om lån till hemutrustning för flyktingar och vissa
andra utlänningar skall vara 5,50 procent för år 2005.