Förordning (2004:1310) om ränta på återbetalning enligt lagen (1996:1030) om underhållsstöd för år 2005

SFS nr
2004:1310
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
2004-12-16

Regeringen föreskriver att den ränta som enligt 36 § lagen
(1996:1030) om underhållsstöd skall betalas på skuld som avser
återbetalningsskyldighet enligt samma lag skall vara 2,8
procent för år 2005.