Förordning (2004:1319) om förfarande med förverkad egendom och hittegods m.m.

SFS nr
2004:1319
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
2004-12-09
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:1167

1 § Polismyndigheten får meddela föreskrifter om polisens
förfarande med egendom som avses i lagen (1974:1066) om
förfarande med förverkad egendom och hittegods m.m. och om
sättet för kungörande enligt 2–2 b §§ samma lag. Föreskrifter
om förfarandet med förverkad egendom ska meddelas i samråd
med Säkerhetspolisen. Förordning (2014:1167).

2 § Tullverket, Kustbevakningen och Skatteverket får för sina
verksamhetsområden meddela föreskrifter om förfarandet med
förverkad egendom när det gäller egendom som avses i 1 § 5
lagen (1974:1066) om förfarande med förverkad egendom och
hittegods m.m. Förordning (2014:1167).