Riksförsäkringsverkets föreskrifter (2004:1365) om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag

SFS nr
2004:1365
Departement/myndighet
Riksförsäkringsverket
Utfärdad
2004-12-14

Riksförsäkringsverket föreskriver med stöd av 1 § förordningen
(1979:321) om ändring av vissa underhållsbidrag att de
underhållsbidrag som avses i lagen (1966:680) om ändring av
vissa underhållsbidrag inte skall höjas från och med den 1
februari 2005.