Förordning (2004:236) om beskattning av viss privatinförsel av tobaksvaror

SFS nr
2004:236
Departement/myndighet
Finansdepartementet S2
Utfärdad
2004-04-29

1 § Skatteverket och Tullverket, efter samråd med Skatteverket,
får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för
verkställigheten av lagen (2004:228) om beskattning av viss
privatinförsel av tobaksvaror.

2 § Deklaration enligt 4 § lagen (2004:228) om beskattning av
viss privatinförsel av tobaksvaror skall lämnas enligt formulär
som fastställs av Skatteverket.