Förordning (2004:260) om undersökning beträffande vissa smittsamma sjukdomar i brottmål

SFS nr
2004:260
Departement/myndighet
Justitiedepartementet Å
Utfärdad
2004-04-29

1 § Om undersökning har utförts enligt lagen (1988:1473) om
undersökning beträffande vissa smittsamma sjukdomar i brottmål,
skall den läkare som svarar för undersökningen underrätta
målsäganden och åklagaren om resultatet av undersökningen.

Underrättelsen skall, om hinder inte möter, meddelas
målsäganden vid ett personligt sammanträffande.