Förordning (2004:375) om beredskapslagring av oljeprodukter under lagringsåret 2004/05

SFS nr
2004:375
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
2004-05-13

Regeringen föreskriver enligt 9 § lagen (1984:1049) om
beredskapslagring av olja och kol att följande andelar av
basmängderna för vissa lagringsbränslen skall lagras under
lagringsåret 2004/05.

Varuslag Procentandel
av basmängden

Motorbensin 25

Fotogen 25

Dieselbrännolja/eldningsolja 1 25

Övriga eldningsoljor 25