Förordning (2004:5) om prissättning vid internationella godstransporter på väg

SFS nr
2004:5
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
2004-01-15
Ändring införd
t.o.m. SFS 2008:1150

1 § Denna förordning kompletterar rådets förordning (EEG) nr
4058/89 av den 21 december 1989 om prissättning vid
godstransporter på väg mellan medlemsstater1.

2 § Transportstyrelsen är behörig myndighet enligt artikel 3.1
i rådets förordning (EEG) nr 4058/89. Förordning (2008:1150).

3 § Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om
verkställigheten av rådets förordning (EEG) nr 4058/89.
Förordning (2008:1150).