Förordning (2004:540) om ikraftträdande av vissa lagar med anledning av Sveriges tillträde till konventionen den 28 maj 1999 om vissa enhetliga regler för internationella lufttransporter (Montrealkonventionen)

SFS nr
2004:540
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L3
Utfärdad
2004-06-03

Regeringen föreskriver att följande lagar skall träda i kraft
den 28 juni 2004:

1. lagen (2002:1130) om ändring i luftfartslagen (1957:297),

2. lagen (2002:1131) om ändring i atomansvarighetslagen
(1968:45), och

3. lagen (2002:1132) om ändring i lagen (1992:1672) om
paketresor.