Tillkännagivande (2004:687) av uppgft om Riksbankens referensränta

SFS nr
2004:687
Departement/myndighet
Riksbanken
Utfärdad
2004-06-30

Riksbanken ger till känna att Riksbankens referensränta för
perioden den 1 juli-31 december 2004 är 2,0 procent.