Förordning (2004:695) om prisbasbelopp och förhöjt prisbasbelopp för år 2005

SFS nr
2004:695
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
2004-08-26

Regeringen fastställer prisbasbeloppet och det förhöjda
prisbasbeloppet enligt 1 kap. 6 § lagen (1962:381) om allmän
försäkring till 39 400 kronor respektive 40 300 kronor för år
2005.