Förordning (2004:726) om uppräkningsfaktorer vid beräkning av preliminära kommunalskattemedel för 2005

SFS nr
2004:726
Departement/myndighet
Finansdepartementet E2
Utfärdad
2004-09-23

Regeringen föreskriver att följande uppräkningsfaktorer skall
användas vid beräkning av preliminära kommunalskattemedel för
2005 enligt 4 § lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om
kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.

Inkomstår Uppräkningsfaktor

2004 1,035
2005 1,038