Lag (2004:863) om äldre femtioöresmynts upphörande som lagligt betalningsmedel

SFS nr
2004:863
Departement/myndighet
Finansdepartementet B
Utfärdad
2004-10-28
Ändring införd
t.o.m. SFS 2004:1309

Femtioöresmynt som präglats med stöd av lagen (1873:31) om
rikets mynt och lagen (1970:1028) om rikets mynt samt
Riksbankens föreskrifter (1989:61) om rikets mynt i dess
lydelse intill den 1 oktober 1992 skall upphöra att vara
lagligt betalningsmedel den 31 december 2005. Lag (2004:1309).