Lag (2004:864) om vissa äldre sedlars upphörande som lagliga betalningsmedel

SFS nr
2004:864
Departement/myndighet
Finansdepartementet B
Utfärdad
2004-10-28

Av Sveriges riksbank utgivna sedlar enligt nedan angivna
författningar skall upphöra att vara giltiga betalningsmedel
den 31 december 2005.

Sedlar på 20 kronor enligt Riksbankens föreskrifter (1991:1499)
om sedlar på tjugo kronor.

Sedlar på 100 kronor enligt Riksbankens kungörelse (RBFS
1987:3; A:17) om utgivande av sedlar på etthundra kronor.

Sedlar på 500 kronor enligt Riksbankens föreskrifter (1989:716)
om utgivande av sedlar på femhundra kronor.

Om inlösen av sedlar som upphört att vara lagliga
betalningsmedel finns bestämmelser i 5 kap. 4 § lagen
(1988:1385) om Sveriges riksbank.