Förordning (2005:1035) om ränta på lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar för år 2006

SFS nr
2005:1035
Departement/myndighet
Arbetsmarknadsdepartementet IU
Utfärdad
2005-12-01

Regeringen föreskriver att den ränta som skall betalas på lån
till hemutrustning enligt 16 § första stycket förordningen
(1990:1361) om lån till hemutrustning för flyktingar och vissa
andra utlänningar skall vara 4,75 procent för år 2006.