Förordning (2005:1084) om ränta på återbetalning enligt lagen (1996:1030) om underhållsstöd för år 2006

SFS nr
2005:1084
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
2005-12-08

Regeringen föreskriver att den ränta som enligt 36 § lagen
(1996:1030) om underhållsstöd skall betalas på skuld som avser
återbetalningsskyldighet enligt samma lag skall vara 2,3
procent för år 2006.