Förordning (2005:1086) om upphävande av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd Behörighet att förskriva kostnadsfria förbrukningsartiklar samt om beskaffenhet av kostnadsfria förbrukningsartiklar, m.m. (SOSFS 1994:22)

SFS nr
2005:1086
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
2005-12-08

Regeringen föreskriver att Socialstyrelsens föreskrifter och
allmänna råd Behörighet att förskriva kostnadsfria
förbrukningsartiklar samt om beskaffenhet av kostnadsfria
förbrukningsartiklar, m.m. (SOSFS 1994:22) skall upphöra att
gälla vid utgången av juni 2006.