Tillkännagivande (2005:122) av andra staters anslutning till vissa konventioner om straffrättsligt sambarbete

SFS nr
2005:122
Departement/myndighet
Justitiedepartementet BIRS
Utfärdad
2005-03-10
Författningen har upphävts genom
SFS 2007:149
Upphävd
2007-04-17

Främmande stater är, i den utsträckning som anges nedan,
anslutna till vissa konventioner om straffrättsligt samarbete.

1. Till den i Paris den 13 december 1957 daterade europeiska
utlämningskonventionen (SÖ 1959:65, 1967:46 och 2001:64) är
följande utomnordiska stater anslutna: Albanien, Andorra,
Armenien, Azerbajdzjan, Belgien, Bulgarien, Cypern, Estland,
Frankrike, Förenade kungariket, Georgien, Grekland, Irland,
Israel, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen,
Luxemburg, Makedonien, Malta, Moldavien, Nederländerna, Polen,
Portugal, Rumänien, Ryssland, Schweiz, Serbien och Montenegro,
Slovakien, Slovenien, Spanien, Sydafrika, Tjeckien, Turkiet,
Tyskland, Ukraina, Ungern och Österrike.

2. Till det i Strasbourg den 15 oktober 1975 daterade
tilläggsprotokollet (SÖ 1976:27) till 1957 års europeiska
utlämningskonvention är följande utomnordiska stater anslutna:
Albanien, Andorra, Armenien, Azerbajdzjan, Belgien, Bulgarien,
Cypern, Estland, Georgien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein,
Litauen, Luxemburg, Makedonien, Malta, Moldavien,
Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Ryssland, Schweiz,
Serbien och Montenegro, Slovakien, Slovenien, Spanien,
Sydafrika, Tjeckien, Ukraina och Ungern.

3. Till det i Strasbourg den 17 mars 1978 daterade andra
tilläggsprotokollet (SÖ 1979:13 och 2000:42) till 1957 års
europeiska utlämningskonvention är följande utomnordiska stater
anslutna: Albanien, Armenien, Azerbajdzjan, Belgien, Bulgarien,
Cypern, Estland, Förenade kungariket, Georgien, Italien,
Kroatien, Lettland, Litauen, Makedonien, Malta, Moldavien,
Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Ryssland, Schweiz,
Serbien och Montenegro, Slovakien, Slovenien, Spanien,
Sydafrika, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ukraina, Ungern och
Österrike.

4. Till den i Strasbourg den 20 april 1959 daterade europeiska
konventionen (SÖ 1968:15, 1977:88, 1992:4, 1969:71 och 2000:41)
om inbördes rättshjälp i brottmål är följande främmande stater
anslutna: Albanien, Armenien, Azerbajdzjan, Belgien, Bulgarien,
Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Förenade
kungariket, Georgien, Grekland, Irland, Island, Israel,
Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg,
Makedonien, Malta, Moldavien, Nederländerna, Norge, Polen,
Portugal, Rumänien, Ryssland, Schweiz, Serbien och Montenegro,
Slovakien, Slovenien, Spanien, Tjeckien, Turkiet, Tyskland,
Ukraina, Ungern och Österrike.

5. Till det i Strasbourg den 17 mars 1978 daterade
tilläggsprotokollet (SÖ 1979:12) till 1959 års europeiska
konvention om inbördes rättshjälp i brottmål är följande
främmande stater anslutna: Albanien, Armenien, Azerbajdzjan,
Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland,
Frankrike, Förenade kungariket, Georgien, Grekland, Irland,
Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg,
Makedonien, Moldavien, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal,
Rumänien, Ryssland, Serbien och Montenegro, Slovakien,
Slovenien, Spanien, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ukraina,
Ungern och Österrike.

6. I fråga om den i Strasbourg den 30 november 1964 daterade
europeiska konventionen (SÖ 1979:4 och 2000:43) rörande
övervakning av villkorligt dömda eller villkorligt frigivna
personer, se 1 § förordningen (1979:163) med vissa bestämmelser
om internationellt samarbete rörande kriminalvård i frihet.

7. Till det i Strasbourg den 15 mars 1978 daterade
tilläggsprotokollet (SÖ 1981:6) till 1968 års europeiska
konvention angående upplysningar om innehållet i utländsk rätt
är följande främmande stater anslutna: Belgien, Bulgarien,
Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Förenade
kungariket, Georgien, Grekland, Island, Italien, Lettland,
Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Makedonien, Mexiko,
Moldavien, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien,
Schweiz, Serbien och Montenegro, Slovakien, Spanien, Tjeckien,
Turkiet, Tyskland, Ukraina, Ungern, Vitryssland och Österrike.

8. I fråga om den i Haag den 28 maj 1970 daterade europeiska
konventionen (SÖ 1973:55 och 2000:45) om brottmålsdoms
internationella rättsverkningar, se 1 § förordningen (1977:178)
med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande
verkställighet av brottmålsdom.

9. I fråga om den i Strasbourg den 15 maj 1972 daterade
europeiska konventionen (SÖ 1976:21 och 2000:46) om överförande
av lagföring i brottmål, se 1 § förordningen (1978:108) om
internationellt samarbete rörande lagföring för brott.

10. Till den i Strasbourg den 27 januari 1977 daterade
europeiska konventionen (SÖ 1977:12) om bekämpande av terrorism
är följande främmande stater anslutna: Albanien, Armenien,
Azerbajdzjan, Belgien, Bosnien och Hercegovina, Bulgarien,
Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Förenade
kungariket, Georgien, Grekland, Irland, Island, Italien,
Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg,
Makedonien, Malta, Moldavien, Nederländerna, Norge, Polen,
Portugal, Rumänien, Ryssland, San Marino, Schweiz, Serbien och
Montenegro, Slovakien, Slovenien, Spanien, Tjeckien, Turkiet,
Tyskland, Ukraina, Ungern och Österrike.

11. I fråga om den i Strasbourg den 21 mars 1983 daterade
konventionen (SÖ 1985:1 och 2000:47) om överförande av dömda
personer, se 13 § förordningen (1977:178) med vissa
bestämmelser om internationellt samarbete rörande
verkställighet av brottmålsdom.

12. I fråga om det i Strasbourg den 18 december 1997 daterade
tilläggsprotokollet (SÖ 2000:53) till 1983 års konvention om
överförande av dömda personer, se 20 a § förordningen
(1977:178) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete
rörande verkställighet av brottmålsdom.

13. I fråga om den i Wien den 20 december 1988 daterade
konventionen (SÖ 1991:41 och 2000:35) om bekämpande av illegal
handel med narkotika och psykotropa ämnen, se 21 b §
förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om
internationellt samarbete rörande verkställighet av
brottmålsdom och bilaga 1 till den förordningen.

14. I fråga om den i Strasbourg den 8 november 1990 daterade
konventionen (SÖ 1996:19, 1999:50 och 2000:36) om penningtvätt,
efterforskning, beslag och förverkande av vinning av brott, se
21 c § förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om
internationellt samarbete rörande verkställighet av
brottmålsdom och bilaga 2 till den förordningen.

15. Till den i New York den 15 december 1997 daterade
internationella konventionen (SÖ 2001:22) om bekämpande av
bombattentat av terrorister är följande främmande stater
anslutna: Afghanistan, Albanien, Algeriet, Amerikas förenta
stater, Andorra, Argentina, Armenien, Australien, Azerbajdzjan,
Bahrain, Barbados, Belize, Benin, Bolivia, Bosnien och
Hercegovina, Botswana, Brasilien, Brunei, Bulgarien, Burkina
Faso, Chile, Colombia, Costa Rica, Cypern, Danmark, Djibouti,
Dominica, Ekvatorialguinea, El Salvador, Elfenbenskusten,
Estland, Etiopien, Filippinerna, Finland, Frankrike, Förenade
kungariket, Georgien, Ghana, Grekland, Grenada, Guatemala,
Guinea, Honduras, Indien, Island, Israel, Italien, Japan,
Jemen, Kanada, Kap Verde, Kazakstan, Kenya, Kina, Kirgizistan,
Komorerna, Kuba, Kuwait, Laos, Lesotho, Lettland, Liberia,
Libyen, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Madagaskar,
Makedonien, Malawi, Malaysia, Maldiverna, Mali, Malta,
Marshallöarna, Mauretanien, Mauritius, Mexiko, Mikronesien,
Moçambique, Moldavien, Monaco, Mongoliet, Myanmar,
Nederländerna, Nicaragua, Niger, Nya Zeeland, Norge, Pakistan,
Palau, Papua Nya Guinea, Panama, Paraguay, Peru, Polen,
Portugal, Rumänien, Rwanda, Ryssland, Saint Kitts och Nevis,
San Marino, Schweiz, Senegal, Serbien och Montenegro,
Seychellerna, Sierra Leone, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sri
Lanka, Sudan, Swaziland, Sydafrika, Sydkorea, Tadzjikistan,
Tanzania, Tjeckien, Togo, Tonga, Trinidad och Tobago, Turkiet,
Turkmenistan, Tyskland, Uganda, Ukraina, Ungern, Uruguay,
Uzbekistan, Venezuela, Vitryssland och Österrike.

16. I fråga om den i Palermo den 15 november 2000 daterade
internationella konventionen (SÖ 2004:21) mot
gränsöverskridande organiserad brottslighet
(Palermokonventionen), se 21 f § förordningen (1977:178) med
vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande
verkställighet av brottmålsdom och bilaga 3 till den
förordningen.