Förordning (2005:172) om beredskapslagring av oljeprodukter under lagringsåret 2005/06

SFS nr
2005:172
Departement/myndighet
Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet
Utfärdad
2005-04-07

Regeringen föreskriver enligt 9 § lagen (1984:1049) om
beredskapslagring av olja och kol att följande andelar av
basmängderna för vissa lagringsbränslen skall lagras under
lagringsåret 2005/06.

Varuslag Procentandel av basmängden

Motorbensin 25
Fotogen 25
Dieselbrännolja/eldningsolja 1 25
Övriga eldningsoljor 25