Lag (2005:194) om undantag från arvsskatt och gåvoskatt

SFS nr
2005:194
Departement/myndighet
Finansdepartementet S1
Utfärdad
2005-04-14

Har skattskyldighet inträtt enligt lagen (1941:416) om
arvsskatt och gåvoskatt eller enligt förordningen (1963:588) om
arvsskatt vid avveckling av fideikommiss under perioden från
och med den 17 december 2004 till och med den 31 december 2004,
skall arvsskatt eller gåvoskatt inte tas ut.

Om skatten har fastställts, skall fastställelsebeslutet
upphävas och betald skatt återbetalas.