Riksbankens föreskrifter (2005:270) om minnesmynt på två tusen och två hundra kronor

SFS nr
2005:270
Departement/myndighet
Riksbanken
Utfärdad
2005-04-29

Fullmäktige i Riksbanken föreskriver med stöd av 5 kap. 1 §
lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank att minnesmynt på två
tusen och två hundra kronor skall ges ut samt att mynten skall
ha följande storlek, beskaffenhet och utseende.

1 § Med anledning av 100-årsminnet av unionsupplösningen
Sverige-Norge år 1905 skall minnesmynt med nominella värden av
två tusen och två hundra kronor ges ut.

2 § Minnesmynt med ett nominellt värde av två tusen kronor
skall tillverkas av en legering som består av 900 tusendelar
guld, 50 tusendelar silver och 50 tusendelar koppar samt ha en
vikt av 12 gram och en diameter av 26 mm. Avvikelsen från den
nominella vikten får vid uppvägning av etthundra mynt vara
högst 12 gram.

3 § Minnesmyntet med ett nominellt värde av två tusen kronor
skall ha följande prägel.

På framsidan en linje som delar en cirkel i två halvor. Linjen
symboliserar unionsupplösningen och har omskriften upptill
“NORGE 1905 2005 SVERIGE” och nedtill “UNIONSUPPLÖSNINGEN”
samt däremellan till vänster “E” som anger myntningsorten och
till höger “H” som är begynnelsebokstaven i riksbankschefens
efternamn.

På frånsidan är en flaggstång med en tretungad flagga avbildad.
Till vänster om denna “TVÅ NATIONER I SAMFÖRSTÅND” och till
höger “2000 KR”.

Randen skall vara slät.

4 § Minnesmyntet med ett nominellt värde av två hundra kronor
skall tillverkas av en legering som består av 925 tusendelar
silver och 75 tusendelar koppar samt ha en vikt av 27,03 gram
och en diameter av 36 mm. Avvikelsen från den nominella vikten
får vid uppvägning av etthundra mynt vara högst 27 gram.

5 § Minnesmynt med ett nominellt värde av två hundra kronor
skall ha följande prägel.

På framsidan en linje som delar en cirkel i två halvor. Linjen
symboliserar unionsupplösningen och har omskriften upptill
“NORGE 1905 2005 SVERIGE” och nedtill “UNIONSUPPLÖSNINGEN”
samt däremellan till vänster “E” som anger myntningsorten och
till höger “H” som är begynnelsebokstaven i riksbankschefens
efternamn.

På frånsidan är en flaggstång med en tretungad flagga avbildad.
Till vänster om denna “TVÅ NATIONER I SAMFÖRSTÅND” och till
höger “200 KR”.

Randen skall vara slät.