Tillkännagivande (2005:3) av uppgift om Riksbankens referensränta

SFS nr
2005:3
Departement/myndighet
Riksbanken
Utfärdad
2004-12-30

Riksbanken ger till känna att Riksbankens referensränta för
perioden den 1 januari-30 juni 2005 är 2,0 procent.