Jordförvärvsförordning (2005:522)

SFS nr
2005:522
Departement/myndighet
Näringsdepartementet RS L
Utfärdad
2005-06-09
Ändring införd
t.o.m. SFS 2007:1231

Glesbygd och omarronderingsområden

1 § I bilaga till denna förordning anges vilka kommuner eller
delar av kommuner som skall vara glesbygd och
omarronderingsområden enligt jordförvärvslagen (1979:230).

Ärenden om förvärvstillstånd

2 § Ärenden om tillstånd enligt jordförvärvslagen (1979:230)
(förvärvstillstånd) prövas av länsstyrelsen, om inte annat
följer av 4 §.

3 § Ansökan om förvärvstillstånd skall göras hos den
länsstyrelse inom vars verksamhetsområde egendomen helt eller
delvis är belägen.

Om ansökan avser egendom inom flera länsstyrelsers
verksamhetsområden skall den länsstyrelse, hos vilken ansökan
gjorts, pröva frågan om tillstånd efter samråd med de övriga
länsstyrelserna.

4 § Ärenden om förvärvstillstånd prövas av Statens
jordbruksverk, om egendomens värde uppenbarligen överstiger
10 000 000 kronor och förvärvaren är annan juridisk person än
sambruksförening.

Länsstyrelsen skall i sådana fall med eget yttrande överlämna
ärendet till Jordbruksverket.

5 § Vägras tillstånd till ett förvärv, skall även överlåtaren
underrättas om beslutet.

Kan säljaren begära inlösen enligt 12 § jordförvärvslagen
(1979:230), skall säljaren delges beslutet, som skall innehålla
vad han eller hon därvid skall iaktta.

Avgifter

6 § Avgift för prövning av en ansökan om tillstånd enligt 4 §
första stycket 1 och 3 jordförvärvslagen (1979:230) tas ut
enligt bestämmelserna i 9-14 §§ avgiftsförordningen (1992:191),
varvid följande avgiftsklasser tillämpas:

Ärendeslag Avgiftsklass

A. Tillstånd enligt 4 § första stycket 1 5

B. Tillstånd enligt 4 § första stycket 3

när egendomens värde uppenbarligen överstiger
10 000 000 kronor och förvärvaren är annan än
sambruksförening 8

C. Tillstånd enligt 4 § första stycket 3 i
andra fall än som avses i punkten B 6

Övriga bestämmelser

7 § Efter ett sådant förvärv som avses i 13 § jordförvärvslagen
(1979:230) skall auktionsförrättaren utan dröjsmål sända en
kopia av det köpebrev som utfärdas med anledning av auktionen
till länsstyrelsen.

8 § Vid värdering av egendom som skall säljas enligt 15 §
jordförvärvslagen (1979:230), skall kronofogdemyndigheten
samråda med länsstyrelsen.

9 § Ytterligare bestämmelser för verkställigheten av
jordförvärvslagen (1979:230) finns i förköpskungörelsen
(1967:873).

Övergångsbestämmelser

2005:522

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2005, då
jordförvärvsförordningen (1991:736) skall upphöra att gälla.

2. Har före ikraftträdandet förvärv anmälts enligt 3 b §
jordförvärvslagen (1979:230) i den lydelse paragrafen hade före
den 1 juli 2005 skall äldre bestämmelser i 2-3 §§
jordförvärvsförordningen (1991:736) fortfarande tilllämpas.

3. Har före ikraftträdandet föreläggande om bosättning
meddelats enligt 10 § jordförvärvslagen i den lydelse
paragrafen hade före den 1 juli 2005 skall äldre bestämmelser i
3 § jordförvärvsförordningen (1991:736) fortfarande tillämpas.

4. I övrigt skall de nya bestämmelserna tillämpas i ärenden om
förvärvstillstånd som inte är slutligt avgjorda vid utgången av
juni 2005.

Bilaga*

Följande kommuner eller delar av kommuner är glesbygd

Stockholms län

I Österåkers kommun Ljusterö församling

I Värmdö kommun Värmdö, Möja, Djurö och Nämdö
församlingar

I Haninge kommun Utö, Ornö och Muskö
församlingar

I Norrtälje kommun Björkö-Arholma, Väddö, Singö,
Vätö, Rådmansö, Blidö och Länna
församlingar

I Nynäshamns kommun Torö församling

Uppsala län

I Tierps kommun Västlands, Österlövsta och Hållnäs
församlingar

I Östhammars kommun Forsmarks, Börstils, Hargs och
Gräsö församlingar

I Heby kommun Huddunge, Enåkers och Nora
församlingar

Östergötlands län

I Ydre kommun Samtliga församlingar

I Kinda kommun Tidersrums, Horns, Hycklinge och
Oppeby församlingar

I Boxholms kommun Blåviks och Malexanders församlingar

I Finspångs kommun Regna och Skedevi församlingar

I Valdemarsviks kommun Gryts, Tryserums och Östra Eds
församlingar

I Norrköpings kommun Jonsbergs och Rönö församlingar

I Söderköpings kommun Skällviks, Sankt Annas och Börrums
församlingar

Jönköpings län

I Gislaveds kommun Burseryds, Sandviks, Gryteryds,
Södra Hestra, Ås och Kållerstads
församlingar

I Jönköpings kommun Visingsö församling

I Värnamo kommun Torskinge, Dannäs, Gällaryds och
Nydala församlingar

I Sävsjö kommun Skepperstads, Hjälmseryds, Stockaryds
och Hultsjö församlingar

I Vetlanda kommun Fröderyds, Bäckaby, Ramkvilla Södra
Solberga, Korsberga, Lemnhults,
Näshults, Stenberga, Skirö, Nye,
Alseda, Ökna och Karlstorps
församlingar

I Eksjö kommun Kråkshults, Bellö, Ingatorps och
Edshults församlingar

Kronobergs län

I Uppvidinge kommun Samtliga församlingar

I Lessebo kommun Ekeberga och Ljuders församlingar

I Tingsryds kommun Tingsås, Almundsryds, Älmeboda,
Linneryds, Södra Sandsjö och Urshults
församlingar

I Alvesta kommun Slätthögs, Mistelås och Västra Torsås
församlingar

I Älmhults kommun Härlunda, Virestads, Stenbrohults,
Göteryds, Pjätteryds och Hallaryds
församlingar

I Markaryds kommun Hinneryds församling

I Växjö kommun Asa och Aneboda församlingar

I Ljungby kommun Torpa, Vrå, Lidhults, Odensjö, Bolmsö
och Tannåkers församlingar

Kalmar län

I Högsby kommun Samtliga församlingar

I Torsås kommun Gullabo och Torsås församlingar

I Mörbylånga kommun Stenåsa, Hulterstads, Kastlösa,
Smedby, Södra Möckleby, Segerstads,
Gräsgårds, Ventlinge, Ås, Norra
Möckleby, Gårdby och Sandby
församlingar

I Hultsfreds kommun Målilla med Gårdveda, Järeda,
Virserums, Vena, Tveta och Mörlunda
församlingar

I Emmaboda kommun Vissefjärda, Algutsboda och Långasjö
församlingar

I Kalmar kommun Karlslunda församling

I Nybro kommun Kråksmåla, Bäckebo, Örsjö, Oskars
och Hälleberga församlingar

I Oskarshamns kommun Kristdala och Misterhults
församlingar

I Västerviks kommun Västrums, Ukna, Dalhems, Västra Eds,
Loftahammars, Odensvi, Hallingebergs,
Hjorteds och Blackstads församlingar

I Vimmerby kommun Rumskulla, Frödinge, Locknevi,
Djursdala, Södra Vi och Tuna
församlingar

I Borgholms kommun Föra, Alböke, Löts, Egby, Bredsätra,
Gärdslösa, Långlöts, Runstens, Böda,
Högby, Källa och Persnäs församlingar

Gotlands län

I Gotlands kommun Fårö, Bunge, Rute, Fleringe, Halls,
Hangvars, Lärbro, Hellvi, Norrlanda,
Ganthems, Vänge, Guldrupe, Buttle,
Ala, Kräklingbo, Anga, Gammelgarns,
Östergarns, Fröjels, Eksta, Sproge,
Ardre, Alskogs, Garde, Etelhems, Lye,
Lau, Närs, Burs, Stånga, Lojsta, Linde,
Hemse, Rone, Alva, Fardhems, Gerums,
Levide, Silte, Hablingbo, Havdhems,
Eke, Grötlingbo, Näs, Fide, Öja,
Hamra, Vamlingbo och Sundre
församlingar

Blekinge län

I Olofströms kommun Kyrkhults församling

I Karlskrona kommun Flymens, Kristianopels och Sillhövda
församlingar

I Ronneby kommun Backaryds, Öljehults och Eringsboda
församlingar

I Karlshamns kommun Ringamåla församling

Hallands län

I Hylte kommun Kinnareds, Drängsereds, Långaryds,
Femsjö, Södra Unnaryds och Jälluntofta
församlingar

I Laholms kommun Hishults och Knäreds församlingar

I Falkenbergs kommun Gällareds, Krogsereds, Gunnarps,
Fagereds, Källsjö och Älvsereds
församlingar

Västra Götalands län

I Munkedals kommun Bärfendals, Svarteborgs, Hede, Sanne
och Krokstads församlingar

I Tanums kommun Samtliga församlingar

I Strömstads kommun Skee, Näsinge, Lommelands, Hogdals
och Tjärnö församlingar

I Dals-Eds kommun Samtliga församlingar

I Färgelanda kommun Järbo, Råggärds, Lerdals och
Rännelanda församlingar

I Bengtsfors kommun Samtliga församlingar

I Melleruds kommun Dalskogs och Skålleruds församlingar

I Svenljunga kommun Mjöbäcks, Mårdaklevs, Kalvs, Östra
Frölunda och Håcksviks församlingar

I Åmåls kommun Ånimskogs, Fröskogs och Edsleskogs
församlingar

I Karlsborgs kommun Undenäs församling

I Gullspångs kommun Samtliga församlingar

I Töreboda kommun Beatebergs och Älgarås församlingar

I Mariestads kommun Torsö församling

I Lidköpings kommun Otterstads församling

Värmlands län

I Eda kommun Järnskogs, Skillingmarks och Köla
församlingar

I Torsby kommun Lekvattnets, Vitsands, Nyskoga,
Östmarks, Norra Finnskoga, Södra
Finnskoga, Dalby och Norra Ny
församlingar

I Årjängs kommun Samtliga församlingar

I Sunne kommun Gräsmarks församling

I Filipstads kommun Nordmarks, Gåsborns och Rämmens
församlingar

I Hagfors kommun Ekshärads och Gustav Adolfs
församlingar

I Arvika kommun Stavnäs, Glava, Bogens, Gunnarskogs,
Älgå och Mangskogs församlingar

I Säffle kommun Svanskogs och Långseruds församlingar

Örebro län

I Laxå kommun Finnerödja och Tiveds församlingar

I Hallsbergs kommun Svennevads och Bo församlingar

I Hällefors kommun Grythyttans och Hjulsjö församlingar

I Ljusnarsbergs kommun Ljusnarsbergs församling

I Nora kommun Järnboås församling

I Lindesbergs kommun Guldsmedshyttans och Ramsbergs
församlingar

Västmanlands län

I Skinnskattebergs kommun Samtliga församlingar

I Norbergs kommun Karbennings församling

I Sala kommun Möklinta församling

I Fagersta kommun Västervåla församling

I Köpings kommun Västra Skedvi församling

Dalarnas län

I Vansbro Samtliga församlingar

I Malung-Sälens kommun Samtliga församlingar

I Gagnefs kommun Floda församling

I Rättviks kommun Bingsjö-Dådrans, Boda och Ore
församlingar

I Orsa kommun Orsa församling

I Älvdalens kommun Samtliga församlingar

I Mora kommun Våmhus och Venjans församlingar

I Falu kommun Svartnäs och Envikens församlingar

I Avesta kommun By församling

I Ludvika kommun Grangärde och Säfsnäs församlingar

Gävleborgs län

I Ockelbo kommun Åmots och Lingbo församlingar

I Ovanåkers kommun Voxna församling

I Nordanstigs kommun Samtliga församlingar

I Ljusdals kommun Samtliga församlingar

I Sandvikens kommun Österfärnebo församling

I Hudiksvalls kommun Delsbo, Bjuråkers och Norrbo
församlingar

Västernorrlands län

I Ånge kommun Samtliga församlingar

I Sundsvalls kommun Stöde, Holms och Lidens församlingar

I Sollefteå kommun Graninge, Resele, Helgums,
Ådals-Lidens, Junsele, Edsele och
Ramsele församlingar

I Örnsköldsviks kommun Skorpeds, Björna, Trehörningsjö
och Anundsjö församlingar

Jämtlands län

I Ragunda kommun Samtliga församlingar

I Bräcke kommun Samtliga församlingar

I Krokoms kommun Laxsjö, Föllinge, Hotagens, Offerdals
och Alsens församlingar

I Strömsunds kommun Samtliga församlingar

I Åre kommun Samtliga församlingar

I Bergs kommun Samtliga församlingar

I Härjedalens kommun Samtliga församlingar

Västerbottens län

I Bjurholms kommun Bjurholms församling

I Vindelns kommun Samtliga församlingar

I Robertsfors kommun Nysätra församling

I Norsjö kommun Norsjö församling

I Malå kommun Malå församling

I Storumans kommun Samtliga församlingar

I Sorsele kommun Samtliga församlingar

I Dorotea kommun Samtliga församlingar

I Vilhelmina kommun Vilhelmina församling

I Åsele kommun Samtliga församlingar

I Umeå kommun Holmöns församling

I Lycksele kommun Samtliga församlingar

I Skellefteå kommun Fällfors, Jörns, Lövångers, Burträsks
och Kalvträsks församlingar

Norrbottens län

I Arvidsjaurs kommun Arvidsjaurs församling

I Arjeplogs kommun Arjeplogs församling

I Jokkmokks kommun Samtliga församlingar

I Överkalix kommun Överkalix församling

I Kalix kommun Samtliga församlingar

I Övertorneå kommun Samtliga församlingar

I Pajala kommun Samtliga församlingar

I Gällivare kommun Samtliga församlingar

I Älvsbyns kommun Älvsby församling

I Bodens kommun Gunnarsbyns och Edefors
församlingar

I Haparanda kommun Samtliga församlingar

I Kiruna kommun Samtliga församlingar

Följande kommuner eller delar av kommuner är
omarronderingsområden

Västra Götalands län

I Gullspångs kommun Amnehärads församling

I Töreboda kommun Töreboda och Fredsbergs församlingar

I Skara kommun Varnhems och Norra Lundby församlingar

I Skövde kommun Bergs och Lerdala församlingar

I Falköpings kommun Broddetorps församling

Värmlands län

I Eda kommun Järnskogs församling

I Torsby kommun Dalby och Norra Ny församlingar

I Årjängs kommun Västra Fågelviks församling

I Sunne kommun Lysviks församling

Dalarnas län

I Vansbro kommun Äppelbo församling

I Malung-Sälens kommun Malungs och Lima församlingar

I Gagnefs kommun Floda församling

I Leksands kommun Leksands församling

I Rättviks kommun Rättviks och Boda församlingar

I Orsa kommun Orsa församling

I Älvdalens kommun Älvdalens församling

I Falu kommun Svärdsjö, Envikens och Bjursås
församlingar

I Borlänge kommun Samtliga församlingar

I Säters kommun Säters, Stora Skedvi och
Gustafs församlingar
Förordning (2007:1231).

* Med församling avses i bilagan de territoriella församlingar
som fanns den 31 december 1999.