Tillkännagivande (2005:599) av staters tillträde till Haagkonventionen om skydd av barn och samarbete vid internationella adoptioner

SFS nr
2005:599
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
2005-06-22
Författningen har upphävts genom
SFS 2005:783
Upphävd
2005-11-22

Den i Haag den 29 maj 1993 antagna konventionen om skydd av
barn och samarbete vid internationella adoptioner trädde för
Sveriges del i kraft den 1 september 1997. Konventionens
engelska och franska texter, liksom en svensk översättning av
konventionstexten, har publicerats i Sveriges internationella
överenskommelser (SÖ 1996:54). Samma texter finns intagna som
bilaga till lagen (1997:191) med anledning av Sveriges
tillträde till Haagkonventionen om skydd av barn och samarbete
vid internationella adoptioner.

Konventionen har tillträtts av följande stater.

Stat Dag för Förklaringar
konventionens
ikraftträdande
för staten i
fråga

Albanien 2001-01-01

Andorra 1997-05-01 Andorra har avgett en
förklaring i enlighet med
artikel 22.4

Australien 1998-12-01 Australien har avgett en
förklaring i enlighet med
artikel 45 att konventionen
skall omfatta alla
territoriella enheter
i landet

Australien har också avgett
förklaringar i enlighet med
artiklarna 22.4 och 25

Azerbajdzjan 2004-10-01 Azerbajdzjan har avgett
förklaringar i enlighet
med artiklarna 22.4 och 25

Belgien 2005-09-01 Belgien har avgett en
förklaring i enlighet med
artikel 22.4

Bolivia 2002-07-01

Brasilien 1999-07-01 Brasilien har avgett en
förklaring i enlighet med
artikel 22.4

Bulgarien 2002-09-01 Bulgarien har avgett
förklaringar i enlighet med
artiklarna 22.4 och 25

Burkina Faso 1996-05-01 Burkina Faso har avgett en
förklaring i enlighet med
artikel 22.4

Burundi 1999-02-01

Chile 1999-11-01

Colombia 1998-11-01 Colombia har avgett
förklaringar i enlighet med
artiklarna 22.2 och 22.4

Costa Rica 1996-02-01

Cypern 1995-06-01

Danmark 1997-11-01 Danmark har avgett en
förklaring i enlighet med
artikel 45 att konventionen
inte skall omfatta Färöarna
och Grönland

Danmark har också avgett
förklaringar i enlighet med
artiklarna 22.4 och 25

Ecuador 1996-01-01

El Salvador 1999-03-01 El Salvador har avgett en
förklaring i enlighet med
artikel 22.4

Estland 2002-06-01

Filippinerna 1996-11-01

Finland 1997-07-01

Frankrike 1998-10-01 Frankrike har avgett en
förklaring i enlighet med
artikel 45 att konventionen
skall omfatta hela Frankrikes
territorium med undantag för
utomeuropeiska territorier

Frankrike har också avgett
förklaringar i enlighet med
artiklarna 22.4 och 25

Georgien 1999-08-01

Guatemala 2003-03-01

Guinea 2004-02-01

Indien 2003-10-01

Island 2000-05-01

Israel 1999-06-01

Italien 2000-05-01 Italien har avgett
förklaringar i enlighet med
artiklarna 22.2 och 25

Kanada 1997-04-01 Kanada har avgett
förklaringar i enlighet med
artikel 45 att konventionen
skall omfatta:

1997-04-01 British Columbia, Manitoba,
New Brunswick, Prince Edward
Island och Saskatchewan

1997-11-01 Alberta

1998-08-01 Yukon Territory

1999-10-01 Nova Scotia

1999-12-01 Ontario

2000-04-01 Northwest Territories

2001-09-01 Nunavut

2003-12-01 Newfoundland och Labrador

Kanada har också avgett
förklaringar i enlighet med
artikel 22.2 avseende New
Brunswick, Prince Edward
Island, Saskatchewan, Yukon
Territory, Nova Scotia,
Ontario, Northwest Territories,
Nunavut, Newfoundland och
Labrador samt en förklaring i
enlighet med artikel 22.4
avseende British Columbia

Lettland 2002-12-01

Litauen 1998-08-01

Luxemburg 2002-11-01 Luxemburg har avgett
förklaringar i enlighet med
artiklarna 22.4 och 25

Madagaskar 2004-09-01

Malta 2005-02-01

Mauritius 1999-01-01

Mexico 1995-05-01 Mexico har avgett en
förklaring i enlighet med
artikel 22.4

Moldavien 1998-08-01

Monaco 1999-10-01

Mongoliet 2000-08-01

Nederländerna 1998-10-01

Norge 1998-01-01 Norge har avgett en förklaring
i enlighet med artikel 22.4

Nya Zeeland 1999-01-01

Panama 2000-01-01 Panama har avgett förklaringar
i enlighet med artiklarna 22.4
och 25

Paraguay 1998-09-01

Peru 1996-01-01

Polen 1995-10-01 Polen har avgett en förklaring
i enlighet med artikel 22.4

Portugal 2004-07-01 Portugal har avgett en
förklaring i enlighet med
artikel 22.4

Rumänien 1995-05-01

San Marino 2005-02-01

Schweiz 2003-01-01

Slovakien 2001-10-01

Slovenien 2002-05-01

Spanien 1995-11-01 Spanien har avgett en
förklaring i enlighet med
artikel 22.4

Sri Lanka 1995-05-01

Storbritannien 2003-06-01 Storbritannien och
och Nordirland Nordirland har avgett
förklaringar i enlighet med
artikel 45 att konventionen
skall omfatta:

2003-06-01 England, Wales, Skottland
och Nordirland

2003-11-01 Isle of Man

Storbritannien och
Nordirland har också, för
egen del och avseende Isle
of Man, avgett en förklaring
i enlighet med artikel 25

Sverige 1997-09-01 Sverige har avgett en
förklaring i enlighet med
artikel 22.4

Sydafrika 2003-12-01

Thailand 2004-08-01

Tjeckien 2000-06-01

Turkiet 2004-09-01

Tyskland 2002-03-01 Tyskland har avgett en
förklaring i enlighet med
artikel 22.4

Ungern 2005-08-01 Ungern har avgett en
förklaring i enlighet med
artikel 22.4

Uruguay 2004-04-01

Venezuela 1997-05-01 Venezuela har avgett
förklaringar i enlighet med
artiklarna 22.4 och 25

Vitryssland 2003-11-01 Vitryssland har avgett en
förklaring i enlighet med
artikel 22.4

Österrike 1999-09-01 Österrike har avgett en
förklaring i enlighet med
artikel 22.4