Tillkännagivande (2005:633) av uppgift om Riksabankens referensränta

SFS nr
2005:633
Departement/myndighet
Riksbanken
Utfärdad
2005-06-30

Riksbanken ger till känna att Riksbankens referensränta för
perioden den 1 juli – 31 december 2005 är 1,5 procent.