Tillkännagivande (2005:638) av överenskommelser som avses i lagen (1957:668) om utlämning för brott

SFS nr
2005:638
Departement/myndighet
Justitiedepartementet BIRS
Utfärdad
2005-07-14

Vid tillämpningen av följande bestämmelser i lagen (1957:668)
om utlämning för brott avses de överenskommelser som anges
nedan.

5 § första stycket

I följande överenskommelser finns bestämmelser som innebär
undantag från förbudet mot utlämning för gärningar som avses i
5 § första stycket lagen om utlämning för brott:

1. artikel 1 i avtalet den 19 juni 1995 mellan de stater som är
parter i Nordatlantiska fördraget och de andra stater som
deltar i Partnerskap för fred om status för deras styrkor
(genom hänvisning till artikel VII punkt 5 (a) i avtalet den 19
juni 1951 mellan parterna i Nordatlantiska fördraget om status
för deras styrkor), och

2. artikel II 1 (a) i avtalet den 13 december 2001 mellan de
stater som deltar i den multinationella snabbinsatsbrigaden för
FN-insatser om status för deras styrkor (genom hänvisning till
artikel VII punkt 5 (a) i avtalet den 19 juni 1951 mellan
parterna i Nordatlantiska fördraget om status för deras
styrkor).

6 § tredje stycket

I följande överenskommelser finns bestämmelser om att en
ansökan om utlämning inte får avslås endast på den grunden att
framställningen avser ett politiskt brott:

1. artikel VII i Förenta nationernas konvention den 9 december
1948 om förebyggande och bestraffning av brottet folkmord,

2. artikel 11 i Förenta nationernas konvention den 15 december
1997 om bekämpande av bombattentat av terrorister, och

3. artikel 14 i Förenta nationernas konvention den 9 december
1999 om bekämpande av finansiering av terrorism.

12 a §

I följande överenskommelse finns bestämmelser om att den som
har utlämnats i vissa fall får åtalas eller straffas för annat
brott som han eller hon har begått före utlämningen utan att
medgivande inhämtas från den stat från vilken utlämning har
skett:

1. artikel 17.1 (c) i avtalet den 15 februari 2000 om utlämning
mellan Sveriges regering och Kanadas regering.