Riksbankens föreskrifter (2005:639) om minnesmynt på två tusen och två hundra kronor

SFS nr
2005:639
Departement/myndighet
Riksbanken
Utfärdad
2005-04-22

1 § Med anledning av 100-årsminnet av Dag Hammarskjölds födelse
skall minnesmynt med nominella värden av två tusen och två
hundra kronor ges ut.

2 § Minnesmynt med ett nominellt värde av två tusen kronor
skall tillverkas av en legering som består av 900 tusendelar
guld, 50 tusendelar silver och 50 tusendelar koppar samt ha en
vikt av 12 gram och en diameter av 26 mm. Avvikelsen från den
nominella vikten får vid uppvägning av etthundra mynt vara
högst 12 gram.

3 § Minnesmyntet med ett nominellt värde av två tusen kronor
skall ha följande prägel.

På framsidan porträtt av Dag Hammarskjöld i profil omgivet av
omskriften “DAG HAMMARSKJÖLD” upptill och årtalen “1905 – 2005”
nedtill.

På frånsidan stiliserade lågor med omskriften “VÅR VÄG ÄR GLÖD
OCH ICKE ASKA”, vilket är text ur Dag Hammarskjölds tolkning av
den franske författaren och nobelpristagaren Saint-John Perses
“Chronique”.

Till vänster om de stiliserade lågorna finns “E” som anger
myntningsorten och till höger “H” som är begynnelsebokstaven i
riksbankschefens efternamn samt nedtill “2000 KRONOR” och
“SVERIGE”.

Randen skall vara slät.

4 § Minnesmyntet med ett nominellt värde av två hundra kronor
skall tillverkas av en legering som består av 925 tusendelar
silver och 75 tusendelar koppar samt ha en vikt av 27,03 gram
och en diameter av 36 mm. Avvikelsen från den nominella vikten
får vid uppvägning av etthundra mynt vara högst 27 gram.

5 § Minnesmynt med ett nominellt värde av två hundra kronor
skall ha följande prägel.

På framsidan porträtt av Dag Hammarskjöld i profil omgivet av
omskriften “DAG HAMMARSKJÖLD” upptill och årtalen “1905 – 2005”
nedtill.

På frånsidan stiliserade lågor med omskriften “VÅR VÄG ÄR GLÖD
OCH ICKE ASKA”, vilket är text ur Dag Hammarskjölds tolkning av
den franske författaren och nobelpristagaren Saint-John Perses
“Chronique”.

Till vänster om de stiliserade lågorna finns “E” som anger
myntningsorten och till höger “H” som är begynnelsebokstaven i
riksbankschefens efternamn samt nedtill “200 KRONOR” och
“SVERIGE”.

Randen skall vara slät.