Riksbankens föreskrifter (2005:647) om minnesmynt på femtio kronor

SFS nr
2005:647
Departement/myndighet
Riksbanken
Utfärdad
2005-04-22

Fullmäktige i Riksbanken föreskriver med stöd av 5 kap. 1 §
lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank att minnesmynt på femtio
kronor skall ges ut samt att mynten skall ha följande storlek,
beskaffenhet och utseende.

1 § Med anledning av 150-årsminnet av Sveriges första frimärke
skall ett minnesmynt med nominella värdet av femtio kronor ges
ut.

2 § Minnesmyntet skall tillverkas av en legering känd som
“Nordic Gold” och som består av 89 % koppar, 5 % aluminium,
5 % zink och 1 % tenn samt ha en vikt av 22 gram och en diameter
av 36 mm. Avvikelsen från den nominella vikten får vid
uppvägning av etthundra mynt vara högst 22 gram.

3 § Minnesmyntet skall ha följande prägel.

På framsidan i mitten ett fyra skillingbanco frimärke med
omskrift i en ram “SVERIGES FÖRSTA FRIMÄRKE 150 ÅR” samt till
vänster årtalet “1855” och till höger “2005”. Till vänster
om texten “150 ÅR” bokstaven “E” som anger myntningsorten
och till höger “H” som är begynnelsebokstaven i
riksbankschefens efternamn.

På frånsidan en bild av ett bevingat brev som flyger över ett
landskap med hus och skog avbrutet av en väg genom landskapet.
På brevet finns ett posthorn avbildat. Till höger
valörbeteckningen 50 KR.

Randen skall vara slät.