Tillkännagivande (2005:745) av Färöarnas, Grönlands och Ålands anslutning till den nordiska konventionen om social trygghet av den 18 augusti 2003

SFS nr
2005:745
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
2005-10-20

Regeringen tillkännager att den nordiska konventionen om social
trygghet av den 18 augusti 2003 i enlighet med artikel 16.2 i
konventionen har trätt i kraft för Åland den 1 september 2004,
för Grönland den 28 maj 2005 och för Färöarna den 1 juli 2005.
Konventionen, som trädde i kraft den 1 september 2004, har
antagits som lag här i landet genom lagen (2004:114) om nordisk
konvention om social trygghet.