Förordning (2005:766) om allmän förvaltningsdomstols behörighet, m.m. i mål enligt lagen (2004:629) om trängselskatt

SFS nr
2005:766
Departement/myndighet
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
2005-11-03

1 § Beslut av Skatteverket som överklagas till länsrätt skall
tas upp av Länsrätten i Stockholms län om beslutet avser ett
ärende enligt lagen (2004:629) om trängselskatt.

2 § Lagmannen får förordna en länsrättsnotarie som har
tjänstgjort minst ett år samt bedöms ha tillräcklig erfarenhet
och i övrigt vara lämplig att på eget ansvar utan medverkan av
nämndemän handlägga mål enligt lagen (2004:629) om
trängselskatt.

Vid tillämpning av förordningen (1996:382) med
länsrättsinstruktion skall ett förordnande enligt första
stycket jämställas med förordnanden enligt 20 och 21 §§ i
förordningen.