Förordning (2005:794) om inkomstindex för år 2006

SFS nr
2005:794
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
2005-11-17

Regeringen fastställer inkomstindexet enligt 1 kap. 5 § lagen
(1998:674) om inkomstgrundad ålderspension till 121,65 för år
2006.