Förordning (2005:795) om inkomstbasbelopp för år 2006

SFS nr
2005:795
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
2005-11-17

Regeringen fastställer inkomstbasbeloppet enligt 1 kap. 6 §
lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension till 44 500
kronor för år 2006.