Förordning (2005:796) om balanstal för år 2006

SFS nr
2005:796
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
2005-11-17

Regeringen fastställer balanstalet enligt 1 kap. 5 a § lagen
(1998:674) om inkomstgrundad ålderspension till 1,0014 för år
2006.