Förordning (2005:831) om skiktgränser för statlig inkomstskatt vid 2007 års taxering i vissa fall

SFS nr
2005:831
Departement/myndighet
Finansdepartementet S1
Utfärdad
2005-11-24

Regeringen fastställer enligt 65 kap. 5 § inkomstskattelagen
(1999:1229) för sådana skattskyldiga som avses i
övergångsbestämmelserna till lagen (2005:826) om ändring i
inkomstskattelagen, den nedre skiktgränsen till 306 200 kronor
och den övre skiktgränsen till 461 900 kronor vid 2007 års
taxering.

Av 65 kap. 5 § inkomstskattelagen framgår att den nedre
respektive den övre skiktgränsen i andra fall är 306 000 kronor
respektive 460 600 kronor vid 2007 års taxering.