Förordning (2005:859) om försöksverksamhet med utökad samverkan mellan tingsrätter i administrativa ärenden

SFS nr
2005:859
Departement/myndighet
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
2005-11-10
Ändring införd
t.o.m. SFS 2008:1391

1 § Försöksverksamhet enligt denna förordning avser utökad
samverkan mellan tingsrätter i administrativa ärenden.

Förordningen gäller vid sidan av 35 § första stycket
förordningen (1996:381) med tingsrättsinstruktion.

2 § Försöksverksamheten får bedrivas vid tingsrätterna i
Stockholms län.

3 § Två eller flera tingsrätter i Stockholms län får inleda en
utökad samverkan i administrativa ärenden. En sådan samverkan
innebär att lagmannen får uppdra åt någon som är anställd vid
en annan tingsrätt i samma län, att i sitt ställe avgöra
administrativa ärenden.