Förordning (2005:882) om grundläggande kassaservice

SFS nr
2005:882
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
2005-12-01
Författningen har upphävts genom
SFS 2007:731
Upphävd
2009-01-01

Regeringen föreskriver att Posten AB (publ) skall vara det
statligt ägda aktiebolag som skall tillhandahålla kassaservice
enligt 1 § lagen (2001:1276) om grundläggande kassaservice.