Förordning (2005:964) om fastställande av omräknade belopp för energiskatt och koldioxidskatt för år 2006

SFS nr
2005:964
Departement/myndighet
Finansdepartementet S2
Utfärdad
2005-11-24

Regeringen fastställer enligt 2 kap. 10 § lagen (1994:1776) om
skatt på energi energiskatten och koldioxidskatten på bränslen
till följande belopp för år 2006.

KN-nr Slag av bränsle Skattebelopp
Energiskatt Koldioxidskatt Summa skatt

1. 2710 00 26, Bensin som
2710 00 27, uppfyller
2710 00 29 krav för
eller
2710 00 32

a) miljöklass 1
– motorbensin 2 kr 86 öre 2 kr 13 öre 4 kr 99 öre
per liter per liter per liter

– alkylatbensin 1 kr 28 öre 2 kr 13 öre 3 kr 41 öre
per liter per liter per liter

b) miljöklass 2 2 kr 89 öre 2 kr 13 öre 5 kr 2 öre
per liter per liter per liter

2. 2710 00 26, Annan bensin än 3 kr 56 öre 2 kr 13 öre 5 kr 69 öre
2710 00 34 som avses under 1 per liter per liter per liter
eller
2710 00 36

3. 2710 00 51, Eldningsolja,
2710 00 55, dieselbrännolja,
2710 00 69 fotogen, m.m.
eller som
2710 00 74-
2710 00 78

a) har försetts 739 kr 2 623 kr 3 362 kr
med märkämnen per m3 per m3 per m3
eller ger mindre
än 85
volymprocent
destillat vid
350 C,

b) inte har
försetts med
märkämnen och
ger minst 85
volymprocent
destillat vid
350 C,
tillhörig

miljöklass 1 1 042 kr 2 623 kr 3 665 kr
per m3 per m3 per m3

miljöklass 2 1 286 kr 2 623 kr 3 909 kr
per m3 per m3 per m3

miljöklass 3 1 609 kr 2 623 kr 4 232 kr
eller inte per m3 per m3 per m3
tillhör någon
miljöklass

4. ur Gasol som
2711 12 11- används för
2711 19 00

a) drift av 0 kr per 1 357 kr per 1 357 kr per
motordrivet 1 000 kg 1 000 kg 1 000 kg
fordon, fartyg
eller
luftfartyg

b) annat ändamål 145 kr per 2 759 kr per 2 904 kr per
än som avses 1 000 kg 1 000 kg 1 000 kg
under a

5. ur Metan som
2711 29 00 används för

a) drift av 0 kr per 1 116 kr per 1 116 kr per
motordrivet 1 000 m3 1 000 m3 1 000 m3
fordon, fartyg
eller
luftfartyg

b) annat 239 kr per 1 965 kr per 2 204 kr per
ändamål än 1 000 m3 1 000 m3 1 000 m3
som avses
under a

6. 2711 11 00, Naturgas som
2711 21 00 används för

a) drift av 0 kr per 1 116 kr per 1 116 kr per
motordrivet 1 000 m3 1 000 m3 1 000 m3
fordon, fartyg
eller
luftfartyg

b) annat ändamål 239 kr per 1 965 kr per 2 204 kr per
än som avses 1 000 m3 1 000 m3 1 000 m3
under a

7. 2701, 2702 Kolbränslen 315 kr per 2 282 kr per 2 597 kr per
eller 2704 1 000 kg 1 000 kg 1 000 kg

8. 2713 11 00- Petroleumkoks 315 kr per 2 282 kr per 2 597 kr per
2713 12 00 1 000 kg 1 000 kg 1 000 kg