Förordning (2005:97) med kompletterande bestämmelser till Bryssel II-förordningen

SFS nr
2005:97
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
2005-02-24
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:1519

1 § Denna förordning innehåller föreskrifter som kompletterar
rådets förordning (EG) nr 2201/2003 av den 27 november 2003 om
domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av
domar i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar samt om
upphävande av förordning (EG) nr 1347/2000 (Bryssel II-
förordningen).

Centralmyndighet

2 § Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) är
centralmyndighet enligt Bryssel II-förordningen i Sverige.

3 § Centralmyndigheten skall bistå vid tillämpningen av Bryssel
II-förordningen och har de uppgifter som föreskrivs för
centralmyndigheter i Bryssel II-förordningen.

Behörig domstol

4 § En ansökan som avses i 2 § första stycket lagen
(2008:450) med kompletterande bestämmelser till Bryssel
II-förordningen och som helt eller delvis avser ett barns
person görs

1. om ansökan avser erkännande, till den tingsrätt som anges
i 21 kap. 1 § föräldrabalken, och

2. om ansökan avser verkställbarhetsförklaring, till den
tingsrätt som följer av artikel 29.2. Förordning (2014:1519).

5 § I annat fall än som avses i 4 § görs en ansökan som avses
i 2 § första stycket lagen (2008:450) med kompletterande
bestämmelser till Bryssel II-förordningen

1. om ansökan avser erkännande, till den tingsrätt i följande
förteckning inom vars domsområde motparten har sin hemvist
eller till Nacka tingsrätt, om motparten inte har sin hemvist
i Sverige, och

2. om ansökan avser verkställbarhetsförklaring, till den
tingsrätt i följande förteckning som följer av artikel
29.2.

Tingsrätt Domsområde

Nacka tingsrätt Stockholms län

Uppsala tingsrätt Uppsala län

Eskilstuna tingsrätt Södermanlands län

Linköpings tingsrätt Östergötlands län

Jönköpings tingsrätt Jönköpings län

Växjö tingsrätt Kronobergs län

Kalmar tingsrätt Kalmar län

Gotlands tingsrätt Gotlands län

Blekinge tingsrätt Blekinge län

Kristianstads tingsrätt Bromölla, Båstads, Hässleholms,
Klippans, Kristianstads, Osby,
Perstorps, Simrishamns,
Tomelilla, Åstorps, Ängelholms,
Örkelljunga och Östra Göinge
kommuner

Malmö tingsrätt Bjuvs, Burlövs, Eslövs,
Helsingborgs, Höganäs, Hörby,
Höörs, Kävlinge, Landskrona,
Lomma, Lunds, Malmö, Sjöbo,
Skurups, Staffanstorps,
Svalövs, Svedala, Trelleborgs,
Vellinge och Ystads kommuner

Halmstads tingsrätt Hallands län

Göteborgs tingsrätt Göteborgs, Härryda, Kungälvs,
Lysekils, Munkedals, Mölndals,
Orusts, Partille, Sotenäs,
Stenungsunds, Strömstads,
Tanums, Tjörns, Uddevalla och
Öckerö kommuner

Vänersborgs tingsrätt Ale, Alingsås, Bengtsfors,
Bollebygds, Borås, Dals-Eds,
Färgelanda, Herrljunga,
Lerums, Lilla Edets, Marks,
Melleruds, Svenljunga, Tranemo,
Trollhättan, Ulricehamns,
Vårgårda, Vänersborgs och
Åmåls kommuner

Skaraborgs tingsrätt Essunga, Falköpings, Grästorps,
Gullspångs, Götene, Habo, Hjo,
Karlsborgs, Lidköpings,
Mariestads, Mullsjö, Skara,
Skövde, Tibro, Tidaholms,
Töreboda och Vara kommuner

Värmlands tingsrätt Värmlands län

Örebro tingsrätt Örebro län

Västmanlands tingsrätt Västmanlands län

Falu tingsrätt Dalarnas län

Gävle tingsrätt Gävleborgs län

Ångermanlands tingsrätt Västernorrlands län

Östersunds tingsrätt Jämtlands län

Umeå tingsrätt Västerbottens län

Luleå tingsrätt Norrbottens län
Förordning (2014:1519).

Handlingar

6 § Centralmyndigheten skall tillhandahålla formulär för
ansökan till myndigheten om biträde i ett enskilt ärende om
föräldraansvar. Förordning (2014:1519).

7 § Ansökan och andra meddelanden till den svenska
centralmyndigheten skall vara avfattade på svenska eller
engelska eller åtföljas av en översättning till något av dessa
språk. Förordning (2014:1519).

8 § Översättningar enligt artikel 45.2 skall vara avfattade på
svenska eller engelska. Förordning (2014:1519).

9 § En auktoriserad translator är behörig att bestyrka
översättningar enligt artikel 38.2 och artikel 45.2.
Förordning (2014:1519).

10 § En domstol eller annan myndighet skall, om någon begär det,
på en kopia av en dom eller ett beslut som har meddelats av
myndigheten intyga att avgörandet är äkta.

Intyg enligt artikel 39 utfärdas av den domstol eller annan
myndighet som har meddelat avgörandet. Förordning (2014:1519).

Förfarande

11 § Centralmyndigheten skall verka för att framställningar och
meddelanden enligt Bryssel II-förordningen i de fall där det är
möjligt sänds direkt till en behörig myndighet utan förmedling
av centralmyndigheten. Förordning (2014:1519).

12 § Om centralmyndigheten tar emot en framställning eller ett
meddelande enligt Bryssel II-förordningen som angår en fråga
som skall eller kan handläggas av annan myndighet, skall
centralmyndigheten genast vidarebefordra framställningen eller
meddelandet till den myndigheten. Centralmyndigheten skall
underrätta avsändaren om till vilken myndighet vidarebefordran
har gjorts. Förordning (2014:1519).

13 § En underrättelse enligt artikel 11.7 om ett beslut av en
domstol i en annan medlemsstat att inte återlämna ett barn och
om möjligheten att yttra sig, skall alltid lämnas av den
behöriga domstol som mottagit informationen enligt artikel
11.6. Underrättelsen skall innehålla information om

1. det meddelade beslutet,

2. att parterna ges tillfälle att inom tre månader från den dag
då de underrättas väcka talan om vårdnaden om barnet,

3. hur talan väcks, och

4. att domstolen avskriver ärendet om talan inte har väckts
inom tidsfristen. Förordning (2014:1519).