Tillkännagivande (2006:1) av uppgift om Riksbankens referensränta

SFS nr
2006:1
Departement/myndighet
Riksbanken
Utfärdad
2005-12-30

Riksbanken ger till känna att Riksbankens referensränta för
perioden den 1 januari-30 juni 2006 är 1,5 procent.