Tillkännagivande (2006:1052) av uppgift om Riksbankens referensränta

SFS nr
2006:1052
Departement/myndighet
Riksbanken
Utfärdad
2006-06-30

Riksbanken ger till känna att Riksbankens referensränta för
perioden den 1 juli-31 december 2006 är 2,5 procent.