Riksbankens föreskrifter (2006:1089) om minnesmynt på två tusen och två hundra kronor

SFS nr
2006:1089
Departement/myndighet
Riksbanken
Utfärdad
2006-08-29

Fullmäktige i Riksbanken föreskriver med stöd av 5 kap. 1 §
lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank att minnesmynt på två
tusen och två hundra kronor skall ges ut samt att mynten skall
ha följande storlek, beskaffenhet och utseende.

1 § Med anledning av 150-årsjubileet av den svenska järnvägen
skall minnesmynt med nominella värden av två tusen och två
hundra kronor ges ut.

2 § Minnesmynt med ett nominellt värde av två tusen kronor
skall tillverkas av en legering som består av 900 tusendelar
guld, 50 tusendelar silver och 50 tusendelar koppar samt ha en
vikt av 12 gram och en diameter av 26 mm. Avvikelsen från den
nominella vikten får vid uppvägning av etthundra mynt vara
högst 12 gram.

3 § Minnesmyntet med ett nominellt värde av två tusen kronor
skall ha följande prägel.

På framsidan finns ett stiliserat vagnshjul där ekrarna utgörs
av texten ”JÄRNVÄGEN 150 ÅR”. Till vänster om 150 år finns ”E”
som anger myntningsorten och till höger SI som är initialerna i
riksbankschefens namn. Utanför ”E” finns ”SVERIGE” skrivet vid
myntets ytterkant.

På frånsidan avbildas ett vagnshjul som möter ett järnvägsspår.
Detta symboliserar mötet mellan det runda och det raka. Till
vänster om hjulet årtalet ”1856”, till höger årtalet ”2006”.
Centrerat under spåret finns valören ”2000” med ”KR” därunder.

Randen skall vara slät.

4 § Minnesmynt med ett nominellt värde av två hundra kronor
skall tillverkas av en legering som består av 925 tusendelar
silver och 75 tusendelar koppar samt ha en vikt av 27,03 gram
och en diameter av 36 mm. Avvikelsen från den nominella vikten
får vid uppvägning av etthundra mynt vara högst 27 gram.

5 § Minnesmynt med ett nominellt värde av två hundra kronor
skall ha följande prägel.

På framsidan finns ett stiliserat vagnshjul där ekrarna utgörs
av texten ”JÄRNVÄGEN 150 ÅR”. Till vänster om 150 år finns ”E”
som anger myntningsorten och till höger SI som är initialerna i
riksbankschefens namn. Utanför ”E” finns ”SVERIGE” skrivet vid
myntets ytterkant.

På frånsidan avbildas ett antal järnvägsspår som löper kors och
tvärs över myntet. Mellan spåren, nästan längst upp till
vänster är en ensam gran avbildad. Till höger på myntet finns
valören ”200” med ”KR” därunder. På ett av de nedre
järnvägsspåren finns årtalen ”1856” och ”2006”.

Randen skall vara slät.