Förordning (2006:11) om skyldighet för Rättsmedicinalverket att lämna uppgifter till Socialstyrelsens dödsorsaksregister

SFS nr
2006:11
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
2006-01-19

Rättsmedicinalverket skall, från de rättsmedicinska
undersökningar verket utför, lämna de uppgifter till
dödsorsaksregistret som Socialstyrelsen behöver för
framställning av statistik, forskning och epidemiologiska
undersökningar avseende alkohol- och narkotikarelaterade
dödsfall.