Förordning (2006:1157) om uppräkningsfaktorer vid beräkning av preliminära kommunalskattemedel för 2007

SFS nr
2006:1157
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
2006-09-28
Ändring införd
t.o.m. SFS 2006:1163

Regeringen föreskriver att följande uppräkningsfaktorer skall
användas vid beräkning av preliminära kommunalskattemedel för
2007 enligt 4 § lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om
kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.

Inkomstår Uppräkningsfaktor

2006 1,041

2007 1,042
Förordning (2006:1163).