Försäkringskassans föreskrifter (2006:1194) om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag

SFS nr
2006:1194
Departement/myndighet
Försäkringskassan
Utfärdad
2006-11-10

Försäkringskassan föreskriver med stöd av 1 § förordningen
(1979:321) om ändring av vissa underhållsbidrag att de
underhållsbidrag som avses i lagen (1966:680) om ändring av
vissa underhållsbidrag skall höjas med 1 procent från och med
den 1 februari 2007.