Förordning (2006:1219) om skiktgränser för statlig inkomstskatt vid 2008 års taxering

SFS nr
2006:1219
Departement/myndighet
Finansdepartementet S1
Utfärdad
2006-11-23

Regeringen fastställer enligt 65 kap. 5 § inkomstskattelagen
(1999:1229) den nedre skiktgränsen till 316 700 kronor och den
övre skiktgränsen till 476 700 kronor vid 2008 års taxering.