Förordning (2006:1263) om inkomstindex för år 2007

SFS nr
2006:1263
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
2006-11-23

Regeringen fastställer inkomstindexet enligt 1 kap. 5 § lagen
(1998:674) om inkomstgrundad ålderspension till 125,57 för år
2007.